เรื่องของ Oil Seal (ซีลกันน้ำมัน)

ออยซีล (Oil Seal) หรือแปลตรงตัวเรียกว่า “ซีลกันน้ำมัน” คือชิ้นส่วนที่ถูกใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องจักรกล หรือกลไกนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ออยซีล(Oil Seal) มีหน้าที่ปิดกั้น และป้องกันของเหลวที่ใช้เป็นสารหล่อลื่นเพื่อลดการสัมผัสเสียดสี ในส่วนที่มีการเคลื่อนตัวของเครื่องจักรกล นอกจาก นี้มีการนำออยซีล(Oil Seal) ยังนำไปใช้กันรั่วของสารเคมี, น้ำ และของเหลวอีกหลายชนิด
โครงสร้างส่วนประกอบของออยซีล(Oil Seal) จะประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญหลัก ๆ
A. Elastomeric Sealing Matterial (ขอบซีลหลัก)
B. Metal Case (โครงซีล)
C. Gartor Spring (สปริงกด)
และนอกจากนี้ออยซีล (Oil Seal) ยังมีชื่อเรียกรวมทั้งการระบุขนาดต่าง ๆ

การทำงานของออยซีล(Oil Seal)
ออยซีล(Oil Seal) จะถูกประกอบอยู่ในชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่เป็นจุดสัมผัสเคลื่อนที่ โดยการสวมเข้ากับเพลา ให้ยางขอบซีล หลัก (Elastomeric Sealing) สัมผัสกับเพลา และโครงซีล(Metal Case)ยึดติดแน่นกับเฮ้าซิ่ง(Housing) ซึ่งออยซีล (Oil Seal) จะปิดกันน้ำมัน, จารบี, สารหล่อลื่น ฯ ที่อยู่ระหว่างตลับลูกปืนกับออยซีล(Oil Seal) กันไม่ให้รั่วไหลออกด้านนอก และป้องกันฝุ่นผง,สิ่งสกปรก, น้ำ ฯ ไม่ให้เข้าสู่ภายในด้วยเช่นกัน
เครื่องจักรกลหรือกลไกต้องการให้เกิดการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งอายุการทำงานที่ใช้ยาวนาน อย่างเหมาะสม ออยซีล (Oil Seal)จะสัมผัสกับเพลาตลอดเวลาทั้งขณะที่เพลาหยุดนิ่งและเพลาหมุนฉะนั้น หากมีการ รั่วซึมของน้ำมันหรือสารหล่อลื่นอื่นๆ รวมทั้งฝุ่นสิ่งสกปรกเข้าไปได้ จะทำให้เครื่องจักรสะดุดเดินไม่เรียบ เสียหายก่อน ถึงเวลาอันควร จึงจำเป็นต้องมีออยซีล(Oil Seal) เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว

วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นส่วนประกอบออยซีล(Oil Sesl Material)
A.ยางขอบซีลหลัก (Elastomeric Sealing Material)
วัสดุที่นำมาผลิตใช้ผลิตยางขอบซีลหลัก(Sealing Material)ในออยซีล(Oil Seal) จะมีการใช้อยู่ด้วยกันหลาย ชนิดแต่ที่นิยมใช้กันมากในชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั่วๆไปก็มีไม่กี่ชนิด ส่วนชนิดที่ต้องการความพิเศษมากๆก็จะถูกผลิต และนำไปใช้เฉพาะทาง(Special List) เท่านั้นแต่ราคาก็จะสูงไปด้วยเช่นกัน

B.โครงซีล (Metal Case Material)
โครงซีลเหล็ก(Steel Case,Insert)
เป็นโครงซีลที่ผลิตจากเหล็กรีดเย็น เพื่อความแข็งแรงของโครงซีล และให้ความคงทนต่อการใช้งาน โดยทั่ว ไปออยซีล (Oil Seal) จะใช้โครงเหล็กสำหรับงานในเครื่องจักรทั่วไปที่ใช้ในสภาพสิ่งแวดล้อมปรกติ เหล็กที่นำมาผลิต เป็นโครงซีลเหล็กจะเป็นเหล็กรีดเย็นตามมาตรฐาน DIN1624
โครงซีลสเตนเลส (Stainless Steel Case) เมื่อต้องการใช้ออยซีล (Oil Seal) ในสภาพที่มีความเสียงจะเกิดสนิมได้ง่าย เช่น ในสภาพความชื้นสูง, แช่ในน้ำ, ลมร้อนฯลฯ ซึ่งต้องการความคงทนของออซีล (Oil Seal) เป็นพิเศษ โครงซีลสเตนเลส (Stainless Steel Case) จึงนำมา ผลิตเป็นโครงซีลเพื่อให้เป็นทางเลือกใช้งานตามสภาพที่เหมาะสม มาตรฐานเหล็กสเตนเลสที่นำมาผลิตได้แก่
Chrome Nickel AISI304(DIN1.4301-V2A
Chrome Nickel Molybdene AISI 316T1(DIN1.4571-V4A)

C.สปริงวงแหวน(Garter Spring)
สปริงกดจะทำหน้าที่ในการเพิ่มแรงกดในแนวรัศมีของเพลาเพิ่มความสามารถของยางขอบซีลหลักให้ป้องกัน การรั่วซึมของน้ำมัน หรือสารหลอลื่นอื่นๆ สปริงกด (Garter Spring) จะผลิตมาจากลวดปริงตามมาตรฐานที่กำหนดให้มี ความสัมพันธ์กับขนาดของเพลาและแรงในแนวรัศมีที่ต้องการกดยางขอบซีลหลัก

ชนิดของการออกแบบออยซีล (Oil Seal Design Type)
ชนิดของออยซีล (Oil Seal) ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบ 2 ฟังก์ชั่นหลัก เพื่อให้แต่ละชนิดการออกแบบ ถูกนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับสภาพงานมากที่สุด โดยสเปกจะถูกระบุบนออยซีล (Oil Seal) ชี้บ่งรายละเอียดต่างๆตามข้อมูลด้านบน ออยซีล(Oil Seal)บางยี่ห้อ ไม่ได้ระบุรายละเอียดทั้งหมดไว้ แต่ก็จะระบุสาระสำคัญไว้ เช่น ขนาดโตนอก(OD), ขนาดโตใน(ID),ขนาดกว้าง ฯลฯ
ฉะนั้นการเลือกไปใช้งานจึงต้องเลือกออยซีล (Oil Seal) ให้เหมาะสมทั้งสเปกและคุณสมบัติตามสภาพการใช้งาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก FB: พิกัดออนไลน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related News

x