เรียนรู้ตลับลูกปืนกับ SBI

ตลับลูกปืนทำหน้าที่ลดความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ทำให้สามารถลดปริมาณพลังงาน ที่จำเป็นต้องใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรและเนื่องจากความเสียดทานที่ลดลง จึงช่วยเพิ่ม สมรรถนะในการทำงานของเครื่องจักร ลดการสึกหรอ มีผลให้การดูแลรักษาง่าย โดยทั่วไปตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกกลิ้งจะมีความเสียดทานต่ำกว่า

ลักษณะการออกแบบของตลับลูกปืนประเภทต่าง ๆ

ตลับลูกปืนได้รับการออกแบบและมีการผลิตมากมายหลายประเภท วิธีการเลือกประเภทของตลับลูกปืนให้เหมาะสมกับลักษณะงานจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในลักษณะการทำงานของตลับลูกปืนแต่ละประเภท การออกแบบของตลับลูกปืนประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบันแสดงรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

เป็นตลับลูกปืนที่ทนทานมีคุณสมบัติและความสามารถในการรับแรงรอบตัว สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วรอบสูงและง่ายในการประกอบติดตั้งใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวแบบเปิด และยังสามารถเลือกใช้งานตลับลูกปืนรุ่นที่มีฝาปิดกันฝุ่น ซึ่งภายในตลับลูกปืนมีจาระบีบรรจุมาจากโรงงาน แลไม่จำเป็นต้องมีการอัดจารบีเพิ่มเติม (Maintenance-free) สำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมรุ่นที่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้ง (Filling slot) และตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องรับแรงหนัก ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่ผลิตจากวัสดุเหล็กปลอดสนิม (Stainless Steel) เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีสภาวะการกัดกร่อนสูง ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีรหัสระบุต่อท้าย VA201, VA208 และ VA228 เหมาะสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึงประมาณ 250-350 องศาเซลเซียส นอกจากนั้นยังมีตลับลูกปืนที่ออกแบบให้มีร่องสำหรับใส่แหวนสปริงที่วงนอกอีกด้วย

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวปรับแนวได้เอง

เป็นตลับลูกปืนเหมาะสำหรับลักษณะการใช้งานที่ต้องมีลักษณะของการเยื้องแนวเกิดขึ้น(Misalignment) มีทั้งแบบเปิดและแบบที่มีฝาปิดกันฝุ่นสองข้าง และภายในตลับลูกปืนมีจาระบีบรรจุอยู่มาจากโรงงานและไม่จำเป็นต้องมีการอัดจารบีเพิ่มเติม (Maintenance-free) นอกจากนั้นยังมีแบบที่มีรูเรียวสำหรับใช้งานกับปลอก ปรับขนาดเพลาติดตั้งในชุดเสื้อพลัมเมอร์บล็อกเหมาะกับการออกแบบเครื่องจักรที่ต้องการความประหยัด

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

เป็นตลับลูกปืนที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการรับแรงรวม ที่เกิดจากแรงในแนวรัศมีและแรงในแนวแกนกระทำกับตลับลูกปืนพร้อมกัน และเป็นตลับลูกปืนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเพลา นอกจากนั้น ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวยังมีรุ่นที่มีฝาปิดกันฝุ่นให้เลือกใช้งาน และช่วยทำให้การออกแบบเครื่องจักรง่ายขึ้น เนื่องจากตลับลูกปืนสามารถกำหนดตำแหน่งของเพลาไต้ทั้งสองทิศทาง และยังมีตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสี่จุด ช่วยลดพื้นที่ที่จำเป็นของตลับลูกปืนสำหรับลักษณะการใช้งานที่มีแรงรุนในแนวแกนเกิดขึ้นทั้งสองทิศทาง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสามารถใช้รองรับแรงกดในแนวรัศมีที่มีปริมาณมาก และเหมาะกับลักษณะงานที่มีความเร็วรอบสูง ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวรุ่นการออกแบบ EC-design ที่ได้รับการออกแบบโครงสร้างภายในใหม่ ช่วยเพิ่มความสามารถรับแรงกดในแนวรัศมีและแรงรุนในแนวแกนให้สูงขึ้น ลดผลเสียที่เกิดจากปัญหาการเยื้องแนวของเพลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการหล่อลื่นตลับลูกปืนรุ่นส่วนประกอบสมบูรณ์ (Full Complement) เป็นตลับลูกปืนที่ไม่มีรังเป็นองค์ประกอบ บรรจุด้วยเม็ดลูกกลิ้งอยู่เต็มจำนวน เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งานที่ต้องการความสามารถในการรับแรงในแนวรัศมีที่สูงมาก ๆ แต่ความเร็วใช้งานปานกลาง

ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม

ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม เป็นตลับลูกปืนที่มีหน้าตัดเล็ก (Low Sectional Height) เหมาะสำหรับลักษณะงานที่มีพื้นที่หน้าตัด สำหรับตลับลูกปืนที่มีขนาดจำกัด หรือสำหรับการออกแบบการติดตั้งตลับลูกปืนต้องมีลักษณะเล็กกะทัดรัดเป็นพิเศษ

ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง

เป็นตลับลูกปืนที่แข็งแรงทนทานและมีความสามารถรองรับการเยื้องแนวของเพลา ให้ประโยชน์ในเรื่องความน่าเชื่อถือในการใช้งานที่สูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน แม้ภายใต้สภาวะการใช้งานที่ต้องรับแรงในปริมาณที่สูงมาก เป็นตลับลูกปืนที่ใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งใช้งานบนปลอกปรับขนาดเพลาหรือปลอกสวมเพลาประกอบในตัวเสื้อพลัมเมอร์บล็อคสำหรับการออกแบบลักษณะการประกอบติดตั้งใช้งานตลับลูกปืนที่ประหยัด นอกจากนั้นยังมีตลับลูกปืนรุ่นที่มีฝาปิดสองข้าง

  • ความสามารถในการขดเชยและยอมรับการเยื้องแนวของเพลาเช่นเดียวกับตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว
  • ความสามารถในการยอมรับการขยายตัวในแนวแกนของเพลาเช่นเดียวกับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก
  • เป็นตลับลูกปินที่มีพื้นที่หน้าตัดแคบเช่นเดียวกับตลับลูกปืนเม็ดเข็ม
  • สามารถรับแรงกดในแนวรัศมีได้ในปริมาณที่สูง เนื่องจากการออกแบบที่เป็นลักษณะเม็ดโค้งยาวตลอด
  • เป็นตลับลูกปืนที่มีความเสียดทานต่ำเนื่องจากการออกแบบให้รูปหน้าเสี้ยวของเม็ดลูกกลิ้งและผิวรางวิ่งเช้ากันได้ดีอย่างที่สุด
  • เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการระดับเสียงเงียบเป็นพิเศษ
  • มีระดับเสียงเงียบ ความเสียดทานต่ำขณะใช้งาน

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน

เป็นตลับลูกปืนที่มีความแข็งแรงและมีความสามารถในการให้ตัวและยอมรับการเยื้องแนวได้ ดังนั้นตลับลูกปืนจึงสามารถใช้งานได้ ถึงแม้จะมีปัญหาการเยื้องแนวของเพลา ตลับลูกปืนถูกออกแบบมาให้สามารถรับแรงรุนในแนวแกนได้ในปริมาณที่สูงสามารถรับแรงกดในแนวรัศมีกระทำพร้อม ๆ กันได้ถึงประมาณร้อยละ 55 ของแรงรุนในแนวแกนที่กระทำพร้อม ๆ กัน เป็นตลับลูกปืนที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีความน่าเชื่อถือสูง ถึงแม้จะนำไปใช้งานในสภาวะการทำงานที่รุนแรง ตลับลูกปืนมีลักษณะการออกแบบที่แยกส่วนได้ ช่วยทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว

ออกแบบสำหรับการรับแรงรวมที่มีปริมาณ มากโดยเฉพาะรุ่น TQ-line ที่ออกแบบมาให้ ลดผลเสียของปัญหาเนื่องจากการเยื้องแนว ของเพลา ช่วยให้อายุการใช้งานยาว นานโดยเฉพาะรุ่นการออกแบบ CL7C ที่มีการผลิตให้มีความแม่นยำสูงลดแรงเสียดทาน จากแรงบิด อาจออกแบบติดตั้งสองตลับ ชนกัน OF, DB, OT

ตลับลูกปืน CARB

ตลับลูกปืน CARB เป็นตลับลูกปืนรุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย SKF โดยเราสามารถให้ความหมายของตลับลูกปืน CARB ได้ดังต่อไปนี้ คือ กะทัดรัด (C) สามารถยอมรับการเยื้องแนวได้ (A) ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง (A) ตลับลูกปืน (8) ความหมายโดยรวมก็คือ ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยว (กะทัดรัด) ปรับแนวได้ ตลับลูกปืน CARB มีลักษณะที่ประกอบด้วยคุณสมบัติในหลายด้านที่น่าสนใจสำหรับการใช้งาน

นอกจากนั้นยังมีตลับลูกปืนตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องประเภทอื่น ๆ อีก เช่น ตลับลูกปืนเม็ดเรียวชนิดไขว้ ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม ตลับลูกปืนกันรุนสัมผัสเชิงมุม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเข็ม ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดเรียว ตลับลูกปืนวาย Cam Rollers Support Rollers Cam ชุดเสื้อพลัมเมอร์บล็อค

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related News

x