วิธีเลือกจารบีที่เหมาะสม

การเลือกจารบีที่เหมาะสมและคุณภาพดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืน ยิ่งตลับลูกปืนที่มีมูลค่าสูง เช่น ชุดเสื้อตุ๊กตา Plummer Block การเติมจารบีที่มีคุณภาพเป็นการช่วยลดต้นทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเห็นได้ชัด
จารบี SKF เป็นจารบีคุณภาพสูงผลิตมาเพื่อหล่อลื่นตลับลูกปืนโดยเฉพาะ และมีหลายชนิดให้เลือกตามความเหมาะสมของงาน ตารางด้านล่างแสดงคุณสมบัติของจารบีแต่ละชนิด และรุ่นที่นิยมใช้มากที่สุดมีดังนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related News

x