เรียนรู้ตลับลูกปืนกับ SBI

ตลับลูกปืนทำหน้าที่ลดความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ทำให้สามารถลดปริมาณพลังงาน ที่จำเป็นต้องใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรและเนื่องจากความเสียดทานที่ลดลง จึงช่วยเพิ่ม สมรรถนะในการทำงานของเครื่องจักร ลดการสึกหรอ มีผลให้การดูแลรักษาง่าย โดยทั่วไปตลับลูกปืนที่มีเม็ดลูกกลิ้งจะมีความเสียดทานต่ำกว่า

» Read More
x