เรื่องของ Oil Seal (ซีลกันน้ำมัน)

ออยซีล (Oil Seal) หรือแปลตรงตัวเรียกว่า “ซีลกันน้ำมัน” คือชิ้นส่วนที่ถูกใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องจักรกล หรือกลไกนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ออยซีล(Oil Seal) มีหน้าที่ปิดกั้น และป้องกันของเหลวที่ใช้เป็นสารหล่อลื่นเพื่อลดการสัมผัสเสียดสี ในส่วนที่มีการเคลื่อนตัวของเครื่องจักรกล นอกจาก นี้มีการนำออยซีล(Oil Seal) ยังนำไปใช้กันรั่วของสารเคมี, น้ำ และของเหลวอีกหลายชนิด

» Read More
x