วิธีเลือกจารบีที่เหมาะสม

การเลือกจารบีที่เหมาะสมและคุณภาพดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืน ยิ่งตลับลูกปืนที่มีมูลค่าสูง เช่น ชุดเสื้อตุ๊กตา Plummer Block การเติมจารบีที่มีคุณภาพเป็นการช่วยลดต้นทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเห็นได้ชัด

» Read More
x