อุปกรณ์ทดสอบและวัด

การทดสอบและจำแนกประเภทตลับลูกปืน ส่วนประกอบของตลับลูกปืน และจารบี

ในฐานะบริษัทวิศวกรรมที่มีชื่อเสียง SKF จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามมาตรฐานระดับสูงเพื่อใช้ในการผลิต ระบบการวัดและการประกันคุณภาพ อ้างอิงตามเทคโนโลยีที่มีคุณภาพรวมถึงอุปกรณ์ทดสอบและการวัดของเราเอง นั้นคือสิ่งที่เราทำมาตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา

ในปัจจุบัน เราได้นำเสนอสินค้าและบริการเดียวกันนี้ให้กับลูกค้า SKF พัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีและเครื่องมือล่าสุดที่ได้รับการออกแบบมาเพื่องานตรวจหาความสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ของลูกค้าแต่ละราย เรามีแนวทางในการวัดแบบครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการประกันคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนชนิดกลมที่มีความเที่ยงตรงสูงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทดสอบจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมจาระบี

บริการทั้งหมดที่เราจัดหาให้มีตั้งแต่การติดตั้ง การปรับตั้ง การฝึกอบรม (ทั้งในและนอกสถานที่) และติดตามผลทุกกิจกรรมครอบคลุมทุกส่วนของงานบริการ

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องวิเคราะห์ความเป็นคลื่น ความกลม และรูปแบบ

อุปกรณ์ทดสอบความเป็นคลื่นจาก SKF สำหรับวิเคราะห์ความเป็นคลื่นในส่วนประกอบต่าง ๆ ของตลับลูกปืน

อุปกรณ์ทดสอบความสั่นสะเทือนและเสียง

อุปกรณ์ทดสอบความสั่นสะเทือนและเสียงจาก SKF ใช้สำหรับวิเคราะห์เสียงรบกวนของชุดตลับลูกปืน

แท่นทดสอบจารบี

แท่นทดสอบจารบีของ SKF เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของจารบีในหลากหลายรูปแบบ

บริการ

บริการสำหรับการทดสอบและอุปกรณ์การวัดของ SKF

x