ระบบหล่อลื่น

สารหล่อลื่นถือว่าเป็น 1 ในหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงให้ตลับลูกปืนและระบบส่งกำลังภายในเครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ติดขัด 34% ของเครื่องจักรที่เสียหายนั้นเกิดจากการหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะด้วยการใช้สารหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสมการงานหรือการเติมสารหล่อลื่นในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการเลือกใช้สารหล่อลื่นให้ถูกต้องและได้คุณภาพย่อมมีความสำคัญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

จารบี คือผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีลักษณะกึ่งของแข็งและกึ่งของเหลว เป็นส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน สารเพิ่มคุณภาพทางเคมีและสบู่ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่ใช้ทำจาระบีมักเป็นพวกที่มีดัชนีความหนืดสูง เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำในบางที่ที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นได้ เช่น แบริ่งหรือลูกปืนบางชนิด ลูกหมากปีกนก คันชักคันส่ง หูแหนบ ฯลฯ เพราะอาจเกิดปัญหาเรื่องการรั่วไหล ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกแทรกเข้าไปเจือปน ฯลฯ ทำให้การหล่อลื่นไม่ได้ผล จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่นที่มีสภาพความคงตัว มีคุณสมบัติในการจับติดขึ้นส่วนที่ต้องการได้ดีกว่าน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งก็คือ จารบี

x